Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

Hitler je lidumil a komunisti jsou spása světa

Kynoucí Stalin, tvrďák Hitler, bezchybní komunisti a zlí kapitalisti, Socha Svobody v džínách, ale i barevně zmalované prase. To vše a ještě víc právě v DOXu v rámci výstavy „Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014“.

V době, kdy byly mediální prostředky omezené pouze na pár možností, jak reagovat na současné společenské dění, hrál právě plakát hlavní roli. Tímto fenoménem se zabývá aktuální výstava „Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014“ v pražském DOXu, která nám prostřednictvím těchto mediálních nástrojů umožňuje nahlédnout do historie 20. století, jeho hlavních mezníků a významných období.

Výstava začíná první světovou válkou, kdy se plakát začal poprvé masově využívat, jak přibližuje kurátor výstavy Jaroslav Anděl: „Plakát jako nástroj propagandy má svůj počátek právě v první světové válce, kdy stát začal používat toto médium, aby pro válku získal podporu veřejnosti. Démonizoval nepřítele, vyzýval k podpoře válečného úsilí nákupem státních obligací, k šetření potravin, k podpoře vojáků a jejich rodin, nebo k dobrovolnému narukování.“ Výstava dále pokračuje devíti tematickými okruhy, které mapují dané historické události a období. Věnuje se tedy hlavně válečné propagandě, rozvoji totalitních režimů, studené válce, ale i současné době – terorismu nebo globalizaci.

Za lid, rodnou zem i soudruha Stalina

Přestože nacismus v Německu a komunismus v Sovětském svazu mají své ideologické rozdíly, oba režimy využívají ve své propagandě stejné prvky a postupy. Například kult vůdce, podřízení státu stranické diktatuře, dehumanizaci nepřítele a policejní teror. Neujdeme tedy heslům jako Ein Volk, ein Reich, ein Führer s portrétem Hitlera nebo vyobrazení dělníků, kterým žehná soudruh Stalin.

U oddílů věnovaným oběma světovým válkám můžeme nalézt plakáty, které chtějí především pozvednout v lidech vlastenectví a uvědomění si nutnosti boje za svou národní hrdost. Během druhé světové války se tyto znaky objevují jak u Spojenců, tak i na straně Hitlerovy Třetí říše.

Následující období studené války charakterizuje nejen život různých společností východního a západního bloku, ale také především mocenské soutěžení mezi nimi. Mezi hlavní témata patří armáda, technický pokrok, sport, dobývání vesmíru, ale i dodržování lidských práv. Náš favorit je plakát s heslem „SSSR proměňuje pouště v kvetoucí kraj! USA proměňuje vesnice a města v poušť!“.                                                                             

Yes, we scan

Přes 90. léta, kdy byl hlavním tématem rozpad komunismu a občanská válka v Jugoslávii, se výstava vrací do současnosti. Těžištěm posledního oddílu je terorismus - 11. září je zde zmíněno mnohokrát, nejvíce asi utkvějí v paměti dvě obyčejné tužky, kde jedna z nich hoří. Trochu jako parodie na předvolební kampaň Baracka Obamy působí plakát Yes, we scan, který reaguje na nedávné odposlouchávání Američany některých států Evropy. Okrajově se podíváme i do Sýrie, kde probíhá již tři roky občanská válka. Výstava se též nevyhnula hnutí Anonymous, které kritizovalo smlouvu ACTA a provedlo řadu kyberútoků. Expozice je zakončena kritikou kapitalismu a lze v ní též spatřit též odpor vůči současnému uspořádání světa – jeden příklad za všechny: „An idea cannot be destroyed“.

Společný znak: humor

Všechny vystavené plakáty, kterých je na několik stovek, jsou dobové originály a pochází z různých zemí – vedle češtiny se zde setkáme s angličtinou, němčinou, francouzštinou a ruštinou. Neznalci jazyků si tedy moc nepočtou, za to si ale minimálně pošmáknou na obrazové stránce plakátů.  Trochu nás mrzelo, že českým plakátům nebyl věnován až takový prostor, jaký by si zasloužily.

Návštěvník zjistí, že plakát není pouze reklama, ale může to být i opravdový umělecký kousek, i když třeba zneužitý válečnou propagandou nebo totalitními režimy. Jedno má valná většina všech vystavených plakátů společné: humor. U některých se zasmějete přesně tak, jak to autor zamýšlel, a u některých se zasmějete z opačného důvodu (hlavně v sekci komunistických plakátů z ČSR). Pravdou ale zůstává, že návštěvník musí znát historický kontext a souvislosti, jinak si z výstavy nic neodnese. Výstava je časově mírně náročnější (nám zabrala zhruba 2 hodiny), to ale rozhodně neubírá na její atraktivnosti.

Na plakáty se můžete přijít podívat do centra současného umění DOX do 19. 5. 2014. Studentské vstupné je 90 Kč.

Autoři: Martin Jindřich, Michal Karas

Zdroj citací: http://www.dox.cz/cs/press/tiskovy-servis/plakat-v-souboji-ideologii-1914-2014-1

Zdroj fotek: http://www.dox.cz/cs/press/image-center/login

Fotogalerie: 

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio