Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

Petra Blažková z AKAPOSu:„Přicházíme s novým konceptem vzdělávání.“

S Petrou Blažkovou jsme si povídali o nové škole AKAPOS - Akademii pomaturitních studií. Dozvěděli jsme se, jak se k projektu dostala, jak se AKAPOS liší od ostatních škol, či jaké má plány do budoucna.

Je ti 21 let, jak ses dostala k projektu AKAPOS?

Před 2 lety jsem dostudovala střední školu a nevěděla jsem, co dál. Začala jsem studovat vysokou školu jenom proto, že mě do toho naši tlačili, ale po ukončení prvního semestru jsem zjistila, že to není škola pro mě. V té době jsem dostala kontakt na pana Francírka, který hledal brigádníky, a začala jsem u něho pracovat. Zprvu jsem jen pomáhala s vyhledáváním a administrativou, pak jsem se připojila k projektu webové aplikace „Vyberu si profesi“ v neziskové organizaci Nadání a dovednosti o.p.s., která pomáhá zejména studentům zjistit podle různých kritérií, jaká profese je pro ně vhodná, a která by je bavila.

Když se začalo mluvit o plánovaném založení jazykové školy, hrozně mě to zaujalo a nakonec mě pan Francírek požádal, jestli bych si to nevzala na starost a já kývla. Jsem za tu příležitost vděčná, protože vidím ten obrovský potenciál, který AKAPOS má a já můžu být jeho součástí.

Bavila tě škola?

Musím říct, že jsem vyloženě studijní typ, takže střední škola mě docela bavila, kromě pár pro mě nezajímavých předmětů. Vysoká už bylo něco jiného, téměř od začátku bylo jasné, že jsem šlápla vedle. Ke konci jsem tam skoro už nechodila.

Jaký je tvůj názor na český vzdělávací systém?

Myslím, že můžu docela srovnávat díky tomu, že jsem studovala rok v USA a v Čechách jsem vystřídala tři gymnázia. České školství se nedá srovnávat s tím americkým. Přijde mi, že tady u nás se učitelé o studenty nezajímají, nesnaží se jim vyjít vstříc. Naopak, učitelé místo hledání potenciálu žáků hledají jejich chyby. Navíc se tu často setkáme s naprosto vyhořelými učiteli, kteří to prostě vzdali a je jim jedno, co studenty naučí. V Americe je to jinak, učitele to baví, dělají se studenty neustále projekty, výuka probíhá formou diskuze a fakt jde učitelům o to, co se studenti v jejich hodinách dozvědí a co si odnesou.

Měla jsi před tímhle projektem nějakou rozsáhlejší přípravu ze školy?

Vůbec. Když jsem vyšla školu, tak jsem neuměla zhola nic. Nyní chápu, proč zaměstnavatelé nechtějí přijímat absolventy. Já jsem ani neuměla napsat slušný formální e-mail. Byla to hrůza. Jsem hrozně vděčná, že to tu se mnou vydrželi, než jsem se všechno naučila. Rozhodně, alespoň na gymplech, chybí „praktická výuka“, která by studenty připravila na to, co každá práce vyžaduje. Jako třeba naspat formální mail, jak vyplnit podací lístek… Tohle je chceme na AKAPOSu naučit, aby ti, kteří se rozhodnou jít pracovat, tohle všechno uměli.

V čem má být AKAPOS jiný než ostatní školy?

Těch věcí je spousta. Zásadní věc, v čem se lišíme od ostatních škol je myslím si asi naše snaha o individuální přístup ke studentovi v jeho profesních a oborových preferencích. Důležité je pro nás zjistit, co studenta u studia baví a to na něj aplikovat. Taky budeme mít pro ně připravený odpolední klub, kde se budou moci sejít s odborníky z oborů nebo s rodilými mluvčími. A navíc, když někdo bude chybět, bude si moct výuku shlédnout jako online vysílání na webu.

Co studentům nabídnete oproti klasickým školám?

Myslím, že náš koncept je jedinečný a nikdo v České republice nemá v pomaturitním studiu to, co my. Oproti klasickému pomaturitnímu studiu nabízíme jistou formu kariérního poradenství. Skrze toto by studenti měli lépe poznat sami sebe. Jaké jsou jejich slabé stránky – co je potřeba zlepšit a také naopak zjistit jejich silné stránky – v čem vynikají a pomoci jim je zdokonalit. Podle tohoto pak společně najít profesi, která by odpovídala jejich profilu, ale hlavně takové povolání, které by je bavilo a kam by chodili rádi. V tom by jim také měla pomoci zmiňovaná aplikace „Vyberu si profesi“. Ale určitě koukněte na náš web, protože těch věcí navíc je celá řada.

Vyjmenuj tři nejdůležitější důvody, proč by lidé měli studovat na AKAPOSu.

1. Poznáš svůj potenciál, v čem vynikáš nad ostatními

2. Zorientuješ se na trhu práce, v oborech, profesích, uplatnitelnosti a školách

3. Připravíš se na studium na vysoké zpracováním vlastní závěrečné práce „Moje kariéra“

A to všechno v angličtině!

Jaké jsou hlavní výhody vzdělávání se v AKAPOSu? Co člověk studiem zde získá?

Získá představu o tom, jak to funguje v pracovním prostředí. Odnese se si přehled o kulturních zvycích anglicky mluvících zemí. A zjistí, na jakou školu v anglicky mluvící zemi by se mohl přihlásit a co na to musí splnit.

Jaké máte plány do budoucna s tímto projektem?

Rádi bychom příští rok rozšířili pomaturitní studium ještě o němčinu. A do dalších let bychom přidávali další cizí jazyky.

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio