Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

Pracujeme na odlišnosti, se kterou budete vynikat

Vysokoškolské vzdělání v srdci Prahy s možností získání evropského a amerického bakaláře z pohledu jedné ze studentek.

University of New York in Prague založená v roce 1998 a sídlící na pražských Vinohradech nabízí osm hlavních oborů (majorů), které se ještě dají zkombinovat s orientací na vedlejší obory (minor). Studium na UNYP je kompletně v anglickém jazyce a trvá 3 nebo 4 roky podle volby programu.

Individuální přístup

Asi nejzásadnějším rozdílem oproti ostatním vysokým školám je fakt, že na UNYP nejste jen číslo v registru. Od začátku se nejen vyučující, ale i běžní zaměstnanci snaží zapamatovat, kdo jste a jaké jsou vaše studijní potřeby. Přestože je od studentů očekáváno, že studium zde je prioritou, většinou ho lze do velké míry přizpůsobit tak, aby člověk zvládal i praxi ve formě brigády či stáže. Ve třídě je maximálně 30 studentů a stále je kladen důraz na aktivní spolupráci mezi samotnými studenty a mezi studenty a profesory.

A co když tam bude moc Čechů?

Češi a Slováci na UNYP studují a je téměř jisté, že ve třídě bude od každé národnosti minimálně jeden student. Je také pravděpodobné, že během studia některý z vyučujících bude Čech či Slovák.  Na druhou stranu je ale UNYP vysoce multikulturní školou. Jsou zde studenti nejen ze střední Evropy, ale nezřídka i z arabských zemí, Austrálie, Argentiny, Mexika či USA. Multikulturní prostředí naučí toleranci a poskytne možnost si vytvořit trvající mezikontinentální přátelství.

Teacher-Student barrier break down

Vždy jsem na jiných školách bojovala s pomyslnou hrází mezi učitelem a studentem, přes kterou (byť třeba padací) most prostě nevede. Skoro se zdá, jako by učitelé měli obavu, že automaticky ztratí na těžce vybojované autoritě, když začnou být více přístupní. Vyučující na UNYP jsou z celého světa – z Indie, Kanady, Skotska či USA. Spojuje je ovšem jednotnost v přístupu ke studentům. Studenti jsou respektování, jejich názor je vyslyšen a brán jako podnětný. Vyučující se studentů nebojí a mají tendenci předat studentům co nejvíce znalostí a naučit je s nimi pracovat.

Praxe

Často jsem od svých bývalých spolužáků z gymnázia slýchávala, jak teoretické jejich vysoké školy jsou. Na UNYP sice v prvním roce budete mít spíše teoreticky zaměřené předměty, stále je ale kladen důraz na aktivní užití nově nabytých znalostí. Téměř v každém předmětu budete vyzváni k vytvoření projektu na právě probíranou látku a k vystupování před tabulí, což člověka naučí prezentačním dovednostem i efektivní práci v týmu. Career centre navíc jednou ročně pořádá událost zvanou „career day“, kdy různé nadnárodní společnosti prezentují své vize a nabírají perspektivní zaměstnance. Navíc career centre posílá několikrát ročně přehled aktuální pracovních nabídek z oboru, který studujete.

Žijeme v době velké konkurence vysokoškoláků, ale UNYP vám pomůže vyniknout

Pro mladou generaci nebude snadné sehnat si práci. Těch, kteří chtějí co nejvyšší vzdělání a pak co nejlepší práci, je mnoho. University of New York ale nabízí unikátní recept, jak své studenty odlišit, ba co víc – studium v anglickém jazyce, získání dvojího titulu a bohatá praxe jim umožní excelovat mezi ostatními.

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio