Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

Studuj v paláci!

Od letošního roku sídlí Anglo-americká vysoká škola o. p. s. v nově zrekonstruovaných prostorách Thurn-Taxisova paláce, což je důvodem k oslavám této již tradiční, v Čechách 25 let fungující, soukromé vysoké školy. Co nabízí nádherné prostory uvnitř, ukáží fotografie a jak se na AAU studuje a co škola plánuje do budoucna, poví článek.

Tradiční v novém

Po více než rok trvajících opravách místností, sálů, bývalých koníren a chodeb se Thurn-Taxisův palác otevřel studentům Anglo-americké vysoké školy. Za touto rekonstrukcí stojí městská část Praha 1, která za ni obdržela i významná ocenění od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Palác bude škole pronajímán za 9 milionů korun ročně, což je pro rozpočet městské části významná položka. Při slavnostním otevírání, kterého se účastnil i známý americký velvyslanec Andrew  H. Schapiro, byla oslavena spolupráce školy a městské části Praha 1, díky které byl tento pražský skvost opraven.

Vysoká škola, která byla založena v roce 1990 a je tak nejstarší soukromou vysokou školou v České republice, doufá, že i díky změně prostor navýší počty studentů. V současné době jich zde studuje přes 950 z 67 různých zemí, tento počet plánuje rozšířit na 1500. Zaměření školy na cizí jazyky vyžaduje, aby zde učili a působili zkušení mezinárodní vyučující. Jde mezi nimi najít odborníky s doktoráty z Harvardu, Yale, Stanfordu a dalších prestižních a nejen amerických univerzit. Vyučující ale nejsou jen akademici a teoretici, převážná většina vyučujících má také praktické zkušenosti a často na škole vyučují také experti ve svých oblastech, kteří studenty seznamují s aktuálními trendy v praxi.

Otevřené brány v zahraničí

Díky studiu na cizojazyčné Anglo-americké vysoké škole se studenti uplatňují po celém světě, ať už jako podnikatelé či pracovníci národních a nadnárodních společností, organizací, institucí i diplomatických služeb. Navíc absolventi bakalářských oborů mnohdy postupují na prestižní univerzity v USA či Velké Británii. Výuka v cizím jazyce je zkrátka znát. Studenti si z něj totiž odnáší mnohem hlubší a kvalitnější znalost angličtiny, a také posiluje samostatné a kritické myšlení.

O způsobu vyučování mluví prezident AAU Assoc. Prof. Alan Krautstengl, Ph.D. takto: „Anglosaský styl studia má velké výhody pro všechny, kteří se rozhodují studovat a přemýšleli například o jazykových kurzech, studiu v zahraničí nebo nových přijímačkách pro další akademický rok. Studium na naší vysoké škole si můžete naplánovat podle vašich potřeb, aby se dalo skloubit s prací nebo jinými aktivitami. Výhodou je takové studium i pro stáže a studijní pobyty v zahraničí. Naše škola jich nabízí obrovské množství a jazykové předpoklady jsou často tím nejdůležitějším kritériem pro to, abyste se dostali na kvalitní zahraniční univerzity na zkušenou.“

Kladen je důraz na aktivní zapojení studentů do výuky: na rozdíl od místního standardu nerozlišují přednášky a cvičení, neb ty jsou integrovány do jedné hodiny. Studenti mají povinnou docházku, jež ale neznamená pouze pasivní účast na hodině, ale hlavně aktivní zapojení se do diskuzí, práci na projektech, prezentacích apod. Pestrost studentstva pomáhá studentům v mezikulturní komunikaci a naučí je fungování v globálním světě.

Výhody dnešní a budoucí

Anglo-americká vysoká škola poskytuje unikátní systém prospěchových stipendií, který v Čechách není zas tak běžný. Díky němu mohou nejlepší studenti studovat zadarmo na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average).

Rovněž škola usiluje o zisk prestižní akreditace WASC (Western Association of Schools and Colleges), která je známkou kvalitní instituce. Znamená stvrzení, že vysoká škola nabízí studijní programy splňující nejvyšší standardy na vzdělávání, zajišťuje kvalitní služby pro studenty a má dobře fungující řízení na všech úrovních. Akreditace zvyšuje reputaci instituce, a tedy zvyšuje také hodnotu diplomů absolventů, kteří se pak mohou s ještě větším úspěchem ucházet o pracovní pozice zde i v zahraničí. 

Fotogalerie: 
Takové chodby na běžné vysoké škole nenajdete.
Výzdoba paláce.
Přednáškový sál.
Útulná knihovna...
... s útulnými křesílky.
Hodiny grafiky.
Grafiky hodiny.
Momentka z čajového workshopu.
Přednáška v rámci TED evenings.

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio