Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

Trest smrti aneb Exkurze po světových popravištích

Trest smrti byl používán po většinu lidské historie a je stále uplatňován v celé řadě států. Jedná se o kontroverzní téma, kde na jedné straně stojí jeho zastánci a na druhé jeho odpůrci. Je trest smrti spravedlivý trest, anebo pouze vražda?

Na počátku platila stará dobrá osobní msta, která byla postupně omezována a nahrazována státní autoritou. I přes krátkodobé zákazy byl trest smrti v době středověku platný ve valné většině tehdejších států. S jeho zákazem přišlo první Toskánsko roku 1786 a další evropské země se postupně přidávaly během 19. století. A není to tak dávno, kdy se oficiálně zabíjelo i v Čechách, respektive v Československu. Nejčastěji byl trest smrti využíván v době druhé světové války, jen na pankrácké gilotině bylo popraveno přes tisíc odsouzených. Ve 40. a 50. letech zneužila komunistická diktatura trest smrti k řadě justičních vražd (Milada Horáková, Rudolf Slánský). Po roce 1949 bylo provedení popravy omezeno pouze na oběšení (při výjimečném stavu zákon dovoloval i zastřelení, ale tato možnost nebyla nikdy využita). Posledním popraveným člověkem v Československu byl Štefan Svitek, který brutálním způsobem zavraždil svou těhotnou manželku a dvě dcery. Popraven byl 8. 6. 1989. O rok později, v roce 1990, byl trest smrti zrušen a nahrazen doživotním uvězněním. Za celé období Československa bylo popraveno 1207 osob.

USA kolébka smrti

Mnohem zajímavější zemí, co se trestů smrti týče, jsou ale Spojené státy americké. Trest smrti se zde uděluje již od roku 1607 a v některých státech je platný dodnes. Trest smrti je zcela zrušen v patnácti státech, v dalších čtyřech ho legislativa umožňuje, ale v praxi se nepoužívá, a ve zbytku je trest smrti stále aktuální. Americký právní řád umožňuje odsouzení k smrti pouze za vraždu a v některých státech dokonce posunul hranici udělení trestu smrti na 16 let. Výrazně nejvíce trestů smrti je vykonáváno ve státě Texas. Američané vnímají trest smrti jako jednoduchou odplatu, naproti tomu Evropané spíše jako výstrahu pro ostatní možné pachatele.

V USA mají takový hezký zvyk, a to že vězni mají právo zvolit si den před popravou svou poslední večeři. John Wayne Gacy, vrah 33 lidí, si pochutnal na krevetách, hranolkách, jahodách a oblíbeném kyblíku z KFC. Před odsouzením totiž šéfoval třem pobočkám tohoto fastfoodu. Victor Feguer, unesl a zastřelil muže jednou ranou do čela. Jako poslední jídlo si vyžádal jen jednu olivu s peckou. Portorikánec Angel Nieves Diaz, který zabil manažera striptýzového baru, byl ještě skromnější. Svou poslední večeři totiž odmítnul. Zkusili mu naservírovat obyčejnou vězeňskou stravu, ale i tu odmítnul. Tvrdil totiž, že je nevinný až do poslední chvíle.

Zabíjet/Nezabíjet

A jak to s tím trestem smrti vlastně je – je správný, anebo ne? Odborníci i veřejnost jsou rozděleni na dva tábory. Zastánci trestu smrti tvrdí, že se jedná o jedinou ekvivalentní odplatu – jednoduše smrt za smrt. V druhé řadě je snaha o zabránění pachateli v opakování obdobného trestného činu a zastrašení ostatních možných pachatelů. Poprava je navíc daleko levnější záležitost než doživotní věznění. Naopak odpůrci trestu smrti zastávají názor, že se jedná jen o vraždu na úrovni státu a trest je prostě nemorální. V současné době nabírá na síle i argument justičního omylu, neboť nové vědecké metody (analýza DNA apod.) prokázaly značný počet nespravedlivých odsouzeních a následných poprav. Podle posledního průzkumu z roku 2005 se 57% občanů ČR vyslovilo pro existenci trestu smrti, 30% je proti a 13% neví.

A co na to Bůh?

Náboženství se k trestu smrti staví velice různě. Křesťané nemají jednoznačný názor; Starý zákon přikazuje trest smrti za celou řadu prohřešků, křesťanská morálka naopak zdůrazňuje odpuštění a milosrdenství. Judaismus trest smrti v principu připouští, ale v praxi je jeho vykonání téměř nemožné. Často je citován výrok židovského filozofa Maimonida: „Je lepší propustit tisíc zločinců než odsoudit k smrti jednoho nevinného.“ Pravoslavná církev trest smrti nepodporuje ani nevyvrací, americké protestantské církve ho naopak schvalují. Stanovisko buddhismu a hinduismu není jednoznačné a liší se podle směru. Asi nikoho nepřekvapí, že největším propagátorem trestu smrti je islám, který ho schvaluje a také často využívá.

Je libo křeslo, kulku, nebo injekci?

Divili byste se, jakými všemi způsoby můžete být popraveni. V USA, které jsou zřejmě největším zastáncem trestu smrti na světě, se nejčastěji používá smrtící injekce. Odsouzenec usíná a smrt nastane během několika vteřin. Mnohem bolestivější je smrt na elektrickém křesle, a to protože celý proces se může opakovat několikrát, prostě dokud nezemřete. Během popravy je v místnosti cítit spálená kůže a maso. Poprava může být doprovázena kouřem nebo párou, krvácením (z úst nebo očí), zvracením, urinací nebo defekací. Někdy vězni vypadnou oční bulvy.

V Číně je pro změnu nejoblíbenější typ popravy zastřelení. Odsouzenec je donucen si kleknout, jsou mu zavázány ruce za zády a je střelen zezadu do hlavy. Rodina popraveného obdrží úřední dopis, ve kterém je provaz, jímž byly ruce dotyčného při exekuci svázány, kulka ze zbraně použité při popravě a do třetice příkaz k úhradě nákladů exekuce. Další rozšířený druh popravy je oběšení, které se používalo napříč všemi historickými epochami a kulturami. Smrt je způsobena buď zlomením krčních obratlů, nebo udušením, což je ta zdlouhavější a bolestivější verze.

V arabských zemích se používá poprava ukamenováním. Odsouzený je zakopán do země, aby mu byla vidět pouze hlava. Lidé na něj poté hází kameny, někdy schválně menší, aby utrpení trvalo o to déle. Lidé jsou ale ještě mnohem vynalézavější. Mezi historické druhy poprav patří gilotina, ukřižování, estrapáda, upálení, poprava stětím, lámání kolem, stahování z kůže zaživa a další.

Fotogalerie: 
Trest smrti ve světě
Trest smrti v USA
Poslední večeře J. W. Gacyho
Poslední večeře V. Feguera
Poslední večeře A. N. Diaze
Protesty na Staroměstském náměstí
Protesty v arabských zemích

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio